تجهیزات جراحی

1 2 3

اهمیت تجهیزات جراحی و لوازم اتاق عمل در چیست؟

تجهیزات جراحی و لوازم اتاق عمل، مهم‌ترین عامل غیرانسانی برای انجام جراحی هستند. یک پزشک توانایی انجام عمل جراحی در اتاق عمل را بدون لوازم جراحی و لوازم اتاق عمل ندارد.

سالانه بیش از 200 میلیون عمل جراحی در سراسر جهان انجام می‌شود. ابزارهای جراحی و دستگاه‌های قابل‌استفاده مجدد سرمایه‌گذاری بزرگی برای بیمارستان‌ها هستند. اتاق‌های عمل برای بیمارستان، درآمدزا هستند و ابزارهای جراحی نقش زیادی در انجام عمل‌های جراحی دارند.

پيشرفت روزافزون دانش پزشكي همراه با رشد فزاينده دستاوردهای تكنولوژي پزشكي، افق‌های جديدی را در عرصه درمان و مداوای بيماران به خصوص بیمارانی که نیاز به درمان جراحی دارند، گشوده است.

کیفیت تجهیزات جراحی و اتاق عمل در کنار تبحر پزشک ارشد مهم‌ترین فاکتورهای ضریب موفقیت در اتاق عمل هستند.

پزشک جراح ارشد به عنوان عامل تصمیم‌گیری نهایی در اتاق عمل نقش به سزایی در اجرا و موفقیت عمل جراحی دارد. به همین دلیل باید تصمیمات درست و به جایی بگیرد.

دقت در جراحی

 اتاق عمل يكي از پیچده‌ترین و حساس‌ترين قسمت‌های درمانی در بيمارستان‌ها به حساب می آید. در اتاق عمل، بیماران با شرایط مختلف وضعیتی، حساسیت‌های شناخته شده و نشده و با شرایط مختلف بدنی وارد پروسه درمان می‌شوند. هریک از این فاکتور ها می تواند جراحی را سخت یا آسان کند. استفاده از ابزار جراحی طی عمل جراحی می تواند بر میزان موفقیت جراحی تاثیرگذار باشد.

در اتاق عمل، ابزار جراحی باید با استفاده از دستگاه‌های گوناگون ضدعفونی و استریل‌سازی شوند. وجود كوچك‌ترين باکتری، آلودگی یا ویروس در فضای اتاق عمل قبل و حین جراحی یا استفاده از ابزار جراحی نامناسب مي‌تواند به مرگ بیمار ختم شود. ازاین‌رو برای ساخت بخش جراحی، زمان استفاده از محیط و همچنین لوازم جراحی، قوانین و پروتکل‌های ویژه‌ای تصویب شده است.

دستورات و قوانین اتاق عمل و استفاده از لوازم عمل فرایند پیچیده از  قبل طراحی شده‌ دارند. تمامی این فرایندها دستورالعمل‌ها و شرایط استفاده از تجهیزات جراحی و اتاق عمل در جهت حفاظت جان انسان‌ها صورت مي‌گيرد.

میزان دوام ابزار جراحی

دوام ابزار جراحی به عوامل زیادی بستگی دارد:

چرخه عمر ابزار: سازندگان ابزارآلات تست‌های تضمین کیفیت بسیاری را برای تضمین کیفیت قبل از حمل‌ونقل انجام می‌دهند. به بیمارستان‌ها توصیه می‌شود که ابزار را پس از دریافت بازرسی کنند تا مطمئن شوند که دستگاه‌ها در فرایند تحویل آسیبی نبینند.

مراقبت از ابزار: درک نحوه مراقبت از ابزار قبل، حین و بعد از جراحی مهم است. اولین مرحله در مراقبت از ابزار، تمیزکردن است.

ابزار حمل‌ونقل: نحوه انتقال ابزار مهم است. ما اغلب ابزارهای جراحی را می‌بینیم که در یک حوض یا ظرف ابزار انباشته شده‌اند، درهم، با نوک ابزار که از سوراخ‌های سینی ابزار بیرون می‌آید. گاهی اوقات قیچی‌های ظریف را در ته و اقلام سنگین مانند قیچی یا چکش را مستقیماً روی آن قرار می‌دهند. قرار دادن دقیق - جدا کردن کثیف از تمیز، سنگین از ظریف - همراه با محافظت از نوک ابزار، بهترین روش برای محافظت از ابزار در برابر هرگونه آسیب یا شکستگی احتمالی است.

آب و مواد شوینده: کیفیت آب عامل مهمی در مراقبت از تجهیزات جراحی است. شوینده‌های مورد استفاده برای تمیز کردن دستی باید با دستگاه سازگار باشد.