معاینه

تجهیزات معاینه

معاینه اولیه هر بیمار نیازمند تجهیزاتی است. این تجهیزات زیرمجموعه تجهیزات پزشکی بوده و از وسایل مورد نیاز برای تشخیص بیماری به حساب می‌آیند. از این تجهیزات معمولاً در هر مطب پزشکی عمومی، بیمارستان و اورژانس استفاده می‌شود. این وسایل، تجهیزات پزشکی اولیه‌ای هستند که وجود آن‌ها برای تشخیص هر بیماری الزامی است.

تجهیزات پزشکی که در معاینه‌ عمومی بیمار توسط پزشک مورد استفاده قرار می‌گیرند ابزار پزشکی نامیده می‌شوند. این تجهیزات باید از باکیفیت‌ترین مدل‌ها و بهترین برندها تهیه شوند که پزشک بتواند با دقت بالا وضعیت بیمار را بررسی کند و بهترین تشخیص را بدهد.

تجهیزات مورد نیاز پزشکی

 • گوشی پزشکی
 • دستگاه فشارسنج
 • دستگاه تب‌سنج
 • چراغ‌قوه پزشکی
 • اتوسکوپ
 • افتالموسکوپی
 

پزشک در درجه اول با وسایل معاینه فیزیکی کار می‌کند. در صورت حضور دستیار پزشک در مطب، او نیز باید با شیوه استفاده از این تجهیزات آشنا باشد. این ابزار باید هر بار ضدعفونی شوند. دستیار پزشک می‌تواند مسئولیت ضدعفونی وسایل و آماده‌سازی آنها برای پزشک قبل از ویزیت بعدی را به عهده بگیرد.

تجهیزات لازم برای پزشک عمومی

تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای یک پزشک عمومی می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

 • دستگاه شنوایی‌سنجی
 • نور معاینه
 • لارینگوسکوپ
 • اسپکولوم بینی
 • اتوسکوپ
 • افتالموسکوپی
 • قلم نوری پزشکی
 • چکُش کوبه‌ای
 • فشارسنج
 • استتوسکوپ
 • دماسنج

لوازم معاینه دندانپزشکی

 • آینه دندانپزشکی
 • آنگل
 • فورسپس
 • توربین دندانپزشکی
 • جرم‌گیری دندان
 • تابوره
 • سوند
 • برنیشر
 • اسپاتول دهانی
 • پنس
 • سرنگ تزریقی دندانپزشکی
 • تجهیزات موردنیاز اتاق متخصصین در کلینیک تخصصی

متخصصین کودک

متخصصین کودک از تجهیزات مختص کودکان استفاده می‌کنند که عبارت‌اند از:

 • تخت
 • ترازوی اطفال
 • قدسنج زیر 2 سال
 • قدسنج بالای 2 سال
 • گوشی و فشارسنج اطفال
 • اتوسکوپ
 • الرنگوسکوپ
 • کانول بینی
 • آمبوبگ
 • چراغ‌قوه

متخصصین زنان

متخصصین زنان هم همچون متخصصین کودک از ابزار تخصصی ویژه خودشان استفاده می‌کنند:

 • تخت
 • تخت شنیکولوشِی
 • پاراوان
 • چراغ پایه‌دار
 • ترازو
 • گوشی و فشارسنج
 • دستگاه سونوگرافی
 • سون و کیت و...